Elk jaar presenteert NS haar nieuwe dienstregeling, en elk jaar steekt er veel discussie op. Wat voor de één goed uitpakt, is voor de ander een reden om de trein voortaan te laten staan - en schiet de balans dan niet te ver door naar één kant? De 'tienminutentrein' biedt veel voordelen voor Intercityreizigers, maar worden daarvan de Sprinters niet te veel de dupe?

Op het NS Serviceforum heeft NS meerdere jaren achtereen beloofd actieve, betrokken forumleden mee te laten denken met de nieuwe dienstregelingen. Helaas is daar in de praktijk vooralsnog niet veel concreets van terecht gekomen. Mede daarom, mede uit persoonlijke interesse, presenteer ik hierbij Plan 9, mijn voorstel voor de treindienstregeling 2019 in Nederland.

 

De hoofdpunten betreffen:

 • Snellere Thalys, Eurostar en IC Brussel, en regelmatiger patroon Intercity direct
 • Versnelde Intercity's Vlissingen - Amsterdam en Roosendaal - Zwolle, met betere aansluitingen in Roosendaal en Breda
 • Veranderde lijnvoering IC's A2-corridor
 • Betere aansluitingen Sprinters in Tiel (overdag) en 's-Hertogenbosch
 • Doorgaande Sprinters staan niet meer lang stil in Leiden
 • Nieuwe Intercity Hoorn - Alkmaar (- Haarlem) met korte aansluitingen in Hoorn, Heerhugowaard, Uitgeest en Haarlem
 • Intercity Dordrecht - Lelystad door naar Zwolle
 • Harderwijk en Zoetermeer krijgen Intercitystop
 • Sprinter Den Haag - Utrecht versneld, spitssprinter Rotterdam - Gouda Goverwelle door naar Utrecht
 • Meer Intercity's voor Apeldoorn en Deventer
 • Treinenaanbod Twente beter afgestemd op vervoersvraag

 

Aangezien informatie over reisrelaties van treinreizigers niet openbaar beschikbaar is, heb ik de voorstellen in Plan 9 niet kunnen toetsen aan de effecten op verschillende groepen reizigers. Daardoor kan het onverhoopt voorkomen dat een voorgestelde wijziging onder de streep juist negatief uitpakt.

Toch dienen alle voorstellen in Plan 9 een nuttig doel: de door NS voorgestelde dienstregeling 2019 kan worden getoetst aan Plan 9, om te vergelijken welke dienstregeling het beste uitpakt voor de reiziger. Zelfs als een voorstel in Plan 9 minder voordelig blijkt dan de NS-dienstregeling, zal Plan 9 in ieder geval nieuwe inzichten bieden. Wellicht kan er zelfs een 'gulden middenweg' worden gevonden tussen de twee dienstregelingen. Mijns inziens is niet de volledige implementatie van Plan 9, maar het verbeteren en optimaliseren van de treindienstregeling op welke manier dan ook, het hoofddoel van Plan 9. Daarom hoop ik ook dat zoveel mogelijk toonaangevende instanties - vervoerders, reizigersorganisaties en lokale/regionale/landelijke overheden - dit voorstel in overweging zullen nemen.

Daarnaast kijk ik uit naar zoveel mogelijk reacties op Plan 9, wederom met het oog op verbetering van de dienstregeling. Geef dus uw mening over Plan 9 via de Reageren-pagina!

 

Helaas is onze tijd beperkt: volgens de Netverklaring 2019 van ProRail is maandag 9 april de sluitingsdatum van de capaciteitsaanvragen voor de jaardienst 2019. Dat betekent amper een maand nuttige tijd om Plan 9 door te lichten. Er is dus haast geboden.

Door deze haast is het mogelijk dat er slordigheidsfoutjes in Plan 9 zijn geslopen. Mocht u zo'n fout ontdekken, schroom dan niet om dit te melden via de Reageren-pagina.

 

Tot slot hoop ik dat dit dienstregelingsvoorstel serieus genomen wordt, en daadwerkelijk zal kunnen bijdragen aan een treindienstregeling waar de reiziger het meeste baat bij heeft. Laten we hopen op - nee, werken aan - een positief resultaat.

 

8 maart 2018

 


 

NB: Plan 9 heeft een aantal trajecten op het Nederlandse spoor, met name van regionale vervoerders, buiten beschouwing gelaten. Dit omdat de treinenloop op deze trajecten niet of nauwelijks interfereert met de treinenloop op het hoofdrailnet, en dus naar wens ingevuld kan worden door de vervoerder, in overleg met betrokken overheden.

Het betreft de volgende trajecten:

 • Noordelijke Nevenlijnen (Arriva)
 • Groningen / Leeuwarden - Zwolle (NS)
 • Zwolle - Kampen (Arriva / Blauwnet)
 • Vechtdallijnen (Arriva / Blauwnet)
 • Alphen aan den Rijn - Gouda (Abellio / R-NET)